Akıllı Tarım Uygulamaları

Son yıllarda akıllı şehir uygulamalarının yanı sıra, IoT tarım ve gıda üretim sürecinde de önemli bir yer buldu. Biz yenilikçi, enerji açısından verimli ve ölçeklenebilir bir IoT tarım sistemi sunuyoruz. Bu sistem, sensörlerden bulut hizmetlerine uzun menzilli ve düşük güç tüketimi veri iletimi sağlayan LoRaWAN ağına dayanmaktadır. 

Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının hızlı gelişmesi, artış göstermesi ve popülerlik kazanmasıyla birçok alana yayılmıştır. IoT büyümesi için ilk beş pazardan biri tarımdır. Son yıllarda  bilgi toplama, sinyal işleme, veri analizi ve ekipman kontrolü için çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayan Akıllı tarım adı verilen yeni bir tarımsal Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) geliştirilmiştir. Bu yazıda, Kablosuz Sensör Ağı ve Uzun Menzilli (LoRa) iletişim teknolojisine dayanan akıllı bir tarım servis platformu önerilmiştir. LoRa bir ağ aktarım arayüzü olarak kullanılır. İletişim hatası, enerji tasarrufu ve daha pek çok problemi çözebilir. Çevresel izlemeyi desteklemek ve tarımsal yönetimin verimliliğini artırmak için tarımsal akıllı servis platformu kullanılmalıdır.

IoT, çok çeşitli uygulamaları desteklemektedir. Kablosuz iletişim teknolojilerinin çoğu yüksek güç tüketimi gerektiriyor ve kısa iletim mesafeleri sağlıyor. Bu tür problemler yüzünden bir çok kablosuz haberleşme teknolojisi IoT uygulamalarının gereksinimlerini karşılayamamaktadır. LoRa cihazları ve kablosuz radyo frekans teknolojisi uzun menzil ve düşük güç tüketimi ile telekom şirketlerine, IoT uygulayacılarına  ve sistem entegratörlerine düşük maliyetli Gateway, sensör, modül ve IoT servis ağı çözümleri sunmaktadır.

Projemizin amacı IoT farkındalığı oluşturmak ve iletişim teknolojilerini akıllı tarım platformuna entegre etmektir. 

LoRa teknolojisi ile akıllı tarım uygulamalarında en önemli hedef verimliliği artırmak ve kıt kaynakların daha sistemli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Akıllı sulama sistemi burada kritik rol oynamaktadır. Alana yerleştirilen sıcaklık, nem, ışık, yağış vb gibi sensörlerden gönderilen çok çeşitli ölçüm bilgileri bir gateway vasıtası ile toplanabilir ürünlerin çok daha verimli hale getirilmesi için karar verici otomasyon çözümleri sunabilmektedir. Pilli çalışması harici bir güç kaynağına ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır ve 10 yıl pil ömrü sunmaktadır. Kırsal bölgelerde GSM kapsamı gibi bir ihtiyacı yoktur, 15 Km alana kadar rahatlıkla veri gönderip alınabilmektedir.

LoRa teknolojisinin tarım uygulamalarında kullanılması çok önemlidir. Mahsul üretimini etkileyen çevresel koşulları ölçmekten hayvan sağlığı göstergelerini izlemeye kadar, verimi en üst düzeye çıkaran ve maliyetleri en aza indirmeyi sağlar. LoRa bazlı akıllı tarımsal sulama kullanan ticari çiftlikler de % 50 su azaltımı gibi gözlemlenmiştir. LoRa teknolojisinin uzun menzilli, düşük güçlü kablosuz nitelikleri, düşük maliyetli sensörlerin veri gönderebilmesini ve bu verilerin için iyileştirmek üzere analiz edilmesini sağlar.

Projeniz için detaylı görüşmek ve bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz…

Akıllı Tarım Uygulamaları
Başa dön